ฝึกอบรม รุ่นที่ 86 (8/2564) หลักสูตร "การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2021 เวลา 11:00 น.

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน​ -​ 3 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน​ชัยภูมิ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรม รุ่นที่ 86 (8/2564) ในโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน​ สร้างอาชีพ​ ลดรายจ่าย​และบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดต่อเขื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019​ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ