ฝึกอบรม รุ่นที่ 84 (6/2564) หลักสูตร "ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2021 เวลา 10:14 น.

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน​ -​ 2​ กรกฎาคม​ 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน​ 5​ นครราชสีมา ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรม รุ่นที่ 84 (6/2564) ในโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน​ สร้างอาชีพ​ ลดรายจ่าย​และบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดต่อเขื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019​ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างติดตั้งและบำรุงรักษาโซล่าร์เซลล์ จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ณ ศาลาประชาคม​ ​หมู่ที่​ 7 บ้านโนนหญ้าคา ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา