ฝึกอบรม รุ่นที​ 80 (2/2564) หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2021 เวลา 12:04 น.

ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน​ชัยภูมิ​​ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรม รุ่นที่ 80 (2/2564) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างไฟฟ้า​ภายใน​อาคาร​ จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ณ สำ​นักงาน​พัฒนา​ฝีมือ​แรงงาน​ชัยภูมิ