ฝึกอบรม รุ่นที่​ 79 (1/2564) หลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2021 เวลา 11:59 น.

ระหว่างวันที่ 11-15​ มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน​ชัยภูมิ​​ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรม รุ่นที่ 79 (1/2564) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างไฟฟ้า​ภายใน​อาคาร​ จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ณ สำ​นักงาน​พัฒนา​ฝีมือ​แรงงาน​ชัยภูมิ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2021 เวลา 12:16 น.