ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน​ ครั้งที่​ 43 (12/2563) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2021 เวลา 11:49 น.

ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม​ 2563 อาจารย์สมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ให้เป็นกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 43 (12/2563) สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (แผนกวิศวกรรมศาสตรและสถาปัตยกรรม) อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 20 คน