ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน​ ครั้งที่ 41 (10/2563) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2021 เวลา 11:40 น.

ระหว่างวันที่ 14-18​ ธันวาคม 2563 อาจารย์สมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนา​ฝีมือ​แรงงาน​ชัยภูมิ​ ให้เป็นกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 41 (10/2563) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ​ มีผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 50 คน