ฝึกอบรม รุ่นที่ 78 (10/2563) หลักสูตร "ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพาณิชย์​ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2021 เวลา 11:36 น.

ระหว่างวันที่ 23-27​ พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีสมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน​ 5​ นครราชสีมา​ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรม รุ่นที่ 78 (10/2563) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพาณิชย์​ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ณ สถาบันพัฒนา​ฝีมือ​ 5​ นครราชสีมา​ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา