ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน​ ครั้งที่ 40 (9/2563) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:59 น.

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ให้เป็นกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 40 (9/2563) สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 10 คน