ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน​ ครั้งที่ 39 (8/2563) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020 เวลา 11:05 น.

ระหว่างวันที่ 27-28​ สิงหาคม 2563 อาจารย์สมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ให้เป็นกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 39 (8/2563) สาขาช่างไฟฟ้าภายใน​อาคาร​ ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 27 คน