ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน​ ครั้งที่ 38 (7/2563) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2020 เวลา 17:07 น.

ระหว่างวันที่ 22-23​ สิงหาคม 2563 อาจารย์สมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ให้เป็นกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 38 (7/2563) สาขาช่างไฟฟ้าภายใน​อาคาร​ ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 20 คน