ผู้ประเมินความรู้ความสามารถ​ ครั้งที่​ 42​ (6/2563) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2020 เวลา 17:17 น.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อ.สมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาฝีมีอแรงงานชัยภูมิ เป็นกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 42 (6/2563) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 13 คน