ฝึกอบรม รุ่นที่ 76 (8/2563) หลักสูตร "ช่างล้างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:40 น.

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 อ.สมเจตน์ แช่มขุนทด อาจารย์ประจำวงศ์ตะวันเทคโนโลยี www.wtwtech.com ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 76 (8/2563) หลักสูตร "ช่างล้างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน" จำนวน 7 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 คน ณ ศูนย์อบรมวงศ์ตะวันเทคโนโลยี อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา