วงศ์ตะวันเทคโนโลยี
รับติดตั้ง Lan & WiFi Hotspot PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 08:43 น.

ตามที่ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 และมาตรา 27 ซึ่งมาตรา 26 บัญญัติให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่ต่ำกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี โดยผู้ให้บริการจะมีภาระหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ หาก ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และในมาตรา 27 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าหากผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรา 18 หรือมาตรา 20 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท และที่สำคัญต้องโทษปรับรายวันอีกไม่เกินวันละ 5 พันบาท “จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมา และจะหมดระยะเวลาในการผ่อนผันในวันที่ 24 สิงหาคม 2551 นี้ เป็นต้นไป หากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เช่น หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล ประกอบไปด้วย หอพัก , โรงแรม , อพาร์ตเมนต์ , โรงเรียน , มหาวิทยาลัย , โรงพยาบาล , ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ฯลฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดจะถือว่าผิดกฎหมายและได้รับผลดังรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นแล้ว นั้น

ดังนั้น วงศ์ตะวันเทคโนโลยี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับองค์กร , หอพัก , โรงแรม , อพาร์ตเมนต์ , โรงเรียน , มหาวิทยาลัย , โรงพยาบาล , ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ฯลฯ โดยให้บริการติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีความสามารถในการทำงานรองรับกับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การมีตัวตนของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทุกคนภายในองค์กรโดยต้องทำการ login เพื่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตก่อนการใช้งานทุกครั้ง และถ้าต้องการออกจากระบบต้องทำการ logout เพื่อออกจากระบบทุกครั้งที่ไม่ได้มีการใช้งานเช่นกัน

2. ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (user) ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า Proxy Server ให้ยุ่งยาก เมื่อ login เสร็จแล้วสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ทันที

3. มีระบบป้องกันการใช้โปรแกรม Bitorrent และ Block เว็บไซต์ไม่พึงประสงค์

4. มีระบบ Proxy Server ช่วยให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

5. มีระบบ Billing ที่สามารถจำกัดชั่วโมงการใช้งานตาม Package , ระบบพิมพ์บัตร

6. ตัดการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตอัติโนมัติเมื่อไม่ได้มีการใช้งาน

7. มีระบบจัดเก็บ Log ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

8. มีระบบรายงานการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (user)

9. รูปแบบของระบบมีการทำงานที่สามารถรองรับการทำงานของเครื่องลูกข่ายที่เป็นทั้งระบบเครือข่าย Lan , Wireless Lan , เครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook , Pocket PC , โทรศัพท์มือถือ (Internet Mobile Phone) ฯลฯ

10. ใช้ระบบปฏิบัติการ Opensource หรืออุปกรณ์ Hardware คือ MikroTik เป็น Server ทำให้มั่นใจในเสถียรภาพของระบบ ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเทียบกับระบบอื่น เพราะไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (Software)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.สมเจตน์ โทร. 089-6992054 หรือ Line ID : @wtwtech

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2020 เวลา 07:50 น.
  Best joomla themes

ผู้จัดการ

นายวัน  กลขุนทด
ข้าราชการบำนาญ

Line : 0896992054