วงศ์ตะวันเทคโนโลยี
การสร้างระบบโทรศัพท์ IP-PBX และ VoIP PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 16:02 น.ปัจจุบันระบบการสื่อสารและร
ะบบโทรศัพท์นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อบริษัทและองค์กรของทุก ๆ ท่านเป็นอย่างมาก ประกอบกับค่าบริการโทรศัพท์ต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่หลาย ๆ องค์กรต่างก็ให้ความสนใจว่าเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ในพื้นที่ ทางไกลในประเทศและต่างประเทศได้อย่างไร นับเป็นปัญหาสำคัญที่หลาย ๆ องค์กรต่างให้ความสำคัญ วันนี้หากเรานำเทคโนโลยี (VoIP :Voice Over Internet Protocal) มาใช้ในองค์กรก็จะสามารถช่วยเราให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ และโทรสารเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะมากถึง 90 % หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่มีการเชื่อมต่อระบบการสื่อสาร การนำเอาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VoIP) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการและอุปกรณ์ที่ไม่แพงและมีคุณภาพสูง ซึ่งเราสามารถที่จะจัดการหมายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ ได้เอง

ระบบโทรศัพท์ IP-PBX นี้มีความสามารถสูงกว่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบเดิม (PABX) ที่มีปัญหาและการลงทุนสูงมาก ๆ โดยระบบ IP-PBX นี้ จะมีคุณสมบัติเป็นระบบตู้สาขาอัจริยะ ที่มีคุณสมบัติเด่น ๆ หลาย ๆ อย่าง เช่น ระบบโชว์เลขหมาย , บันทึกเสียงการสนทนา (Voice mail) , ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (TeleConference) , เสียงตอบรับอัติโนมัติ (Interacetive Voice Repont : IVR) และอื่น ๆ อีกมากมาย

-------------------------------------------------------
ประโยชน์ขององค์กรที่มีระบบโทรศัพท์ IP-PBX และ VoIP มีดังต่อไปนี้
-------------------------------------------------------
1. สามารถโทรออกได้พร้อมกันหลายคู่สาย โดยโทรผ่านทาง SIP Account (ที่ท่านได้สมัครไว้กับทางผู้ให้บริการ VoIP)

2. สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์โทรศัพท์ที่รองรับระบบ VoIP ทุกประเภท เช่น IP Phone , IP Phone Adapter , WiFi Phone , PocketPC , iToll , Mobile Phone ฯลฯ

3. โทรฟรี 100 % ระหว่าง Account (ทั้งผู้โทรและผู้รับสายต้องโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) หรือสามารถโทรได้ทั่วโลก...ด้วยราคาสุดประหยัด *

* หากต้องการโทรศัพท์จากระบบโทรศัพท์ IP-PBX and VoIP นี้ไปยังโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) หรือโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย มีอัตราค่าบริการที่สุดประหยัด เช่น เพียนาทีละ 25 สตางค์เท่านั้น (กรณีลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ VoIP : TOTnetcall ที่ให้บริการแบบเติมเงิน ขั้นต่ำ เป็นเงิน 50 บาท) หรือถ้าหากต้องการโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์บ้านในต่างประเทศ 19 ประเทศ ทั่วโลกมีค่าบริการเพียงนาทีละ 90 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าบริการของแต่ละประเทศซึ่งมีค่าบริการที่ไม่เท่ากัน (ค่าบริการที่กล่าวมาข้างต้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ : VoIP ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ใช้งานแล้วของแต่ละราย) ผู้ให้บริการในประเทศไทย ได้แก่ TOTnetcall , Mouthmun , Callcafe , Thaitelephone , Truenettalk ฯลฯ

4. มีระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติเมื่อมีสายนอกโทรเข้า (Interactive Voice Response) เช่น “สวัสดีค่ะที่นี่วงศ์ตะวันเทคโนโลยี กรุณากดหมายเลขโทรศัพท์ภายในที่ท่านต้องการ หากไม่ทราบกรุณากด 0 เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์ ขอบคุณค่ะ” เป็นต้น

5. มีระบบฝากข้อความเสียงอัตโนมัติ (Voice mail) เมื่อผู้รับสาย สายไม่ว่างหรือไม่มีคนรับสาย จากนั้นข้อความเสียงที่ผู้โทรเข้ามาฝากข้อความไว้จะถูกส่งไปยัง e-mail ปลายทางที่เรากำหนดไว้ได้อีกด้วย

6. มีระบบการประชุมทางโทรศัพท์ (Teleconference) กล่าวคือ สามารถสนทนากันเฉพาะทางเสียงเท่านั้น ซึ่งสามารถประชุมพร้อม ๆ กันได้สูงสุดมากถึง 32 คู่สาย

7. ระบบสามารถสร้างวิดีโอโฟน (Video Phone) กล่าวคือ เป็นรูปแบบการสื่อสารหนึ่งซึ่งแตกต่างจากข้อที่แล้ว คือ สามารถสนทนากับคู่สนทนาแบบเห็นภาพกันและกัน โดยคู่สนทนาต้องมีกล้อง Web camera ของแต่ละคนด้วย

8. มีระบบเสียงเพลงรอสายอัตโนมัติ (Music on Hold) ให้ผู้รับฟังเพลงขณะรอรับสาย

9. มีระบบโชว์เลขหมายอัตโนมัติขณะมีสายโทรเข้า (เราต้องมีเครื่องรับโทรศัพท์แบบสามารถโชว์เบอร์ได้)

10. สามารถสร้างระบบ Fax2email กล่าวคือ เมื่อมีผู้โทรศัพท์เข้ามายังองค์กรของเราต้องการส่ง Fax มาให้เรา ๆ สามารถรับ Fax นั้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีเครื่อง Fax จริง ๆ จากนั้นไฟล์ Fax ที่รับเข้ามาระบบจะส่งไปยัง email ปลายทางที่เรากำหนดไว้ได้อีกด้วย (ไฟล์จะถูกแนบมาเป็นรูปภาพ) จะเห็น ได้ว่าเราสามารถเปิดดูไฟล์ Fax นั้นได้ทันทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสั่งพิมพ์ ออกทางกระดาษก่อน จึงทำให้ประหยัดกระดาษในการรับ Fax


วงศ์ตะวันเทคโนโลยี กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจ ไม่จำกัดเพศและอายุ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างระบบโทรศัพท์ IP-PBX และ VoIP" (7 ชั่วโมง) 

วันเวลา/สถานที่ฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
เวลา 09.00-17.00 น. 
ณ เอสซี.โฮม รีสอร์ท ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา


ค่าลงทะเบียน
คนละ 1,200 บาท  (รับรุ่นละไม่เกิน 1-2 คน)


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1. คู่มือประกอบการฝึกอบรมพร้อมแผ่นโปรแกรม 1 ชุด
2. ฟรีอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) และกาแฟเบรกเช้า-บ่าย

เนื้อหาการฝึกอบรม
- แนวโน้มและทิศทางของ Web 2.0 และ VoIP
- อะไรคือระบบโทรศัพท์ VoIP
- ทำไมถึงต้องใช้ระบบโทรศัพท์ VoIP
- ศัพท์พื้นฐานระบบโทรศัพท์ VoIP
- Digital Telephony
- ระบบ PBX(Private Branch eXchange)
- ความแตกต่างระหว่าง PBX และ IP-PBX
- SIP Protocal
- SIP Signaling
- เรียนรู้อุปกรณ์ IP Phone Hardware และ ATA
- SIP Clients
- โปรแกรม IP Software Phone
- รู้จักกับ Asterisk
- ความสามารถของ Asterisk
- โครงสร้างของ Asterisk
- Asterisk Codes
- FreeBSD และ Asterisk Installation
- Asterisk File Location
- Basic Asterisk Using
- รู้จักกับ FXS - FXO Interface
- การเขียน Dial Plan ควบคุมระบบโทรศัพท์
- LAB : ATA Setup
- LAB : Voice Recording
- LAB : IVR (Interactive Voice Response) System
- LAB : Hunting Group
- LAB : Group Dialing
- Zaptel Interface
- Asterisk with PSTN Network Connectiong
- Asterisk Card Installation for PSTN Network Connecting
- LAB : การสร้างห้องประชุม Teleconference
- LAB : Music on Hold Loading
- การสร้าง SIP Trunk เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายโทรศัพท์บ้านและมือถือ
- การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ VoIP บนระบบปฏิบัติการ Windows , Android (ทั้งบน Tablet , Mobile Phone)
- ถามตอบปัญหา


ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. โอนเงินสด เต็มจำนวน (ก่อนล่วงหน้า 7 วัน) ไปยัง

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ด่านขุนทด
ชื่อบัญชี นายสมเจตน์ แช่มขุนทด
เลขที่บัญชี 564-0-41578-1

2. โทรศัพท์แจ้งสถานะการโอนเงินแล้วได้ที่ โทร. 089-6992054

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.สมเจตน์ โทร. 089-6992054 หรือ Line ID : @wtwtech

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2020 เวลา 07:51 น.
  Best joomla themes

ผู้จัดการ

นายวัน  กลขุนทด
ข้าราชการบำนาญ

Line : 0896992054